Innovation och förändringsarbete

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS221

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar som finns att tillgå via universitetsbibliotekets hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin