Kommunal och industriell avloppsvattenrening

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1RT361

Huvudgrupp 1

  • Avloppsteknik 2 Reningsprocessen, Svenskt Vatten, 2007Obligatorisk

Kompendium i avloppsvattenrening, Avd. för systemteknik, Uppsala universitet.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin