Statskunskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK059

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Demokratins problem

Artiklar tillkommer

Gender, Power and Institutions

Kursen ges höstterminen 2018

Artiklar tillkommer.

Europeiska unionens politiska system

Kursen ges höstterminen 2018

Artiklar tillkommer

Förvaltningspolitik

Kursen ges höstterminen 2018

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Metod

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer.

Jämförande politik

Kursen ges vårterminen 2019

Disclaimer: the course will be given according to the proposed outline given that there will be enough teachers available to teach in the course.

Artiklar och klassiker tillkommer

Politisk teori

Kursen ges vårterminen 2019

Artiklar tillkommer

Svensk politik

Kursen ges vårterminen 2019.

Artiklar, bokkapitel och arbetsmaterial tillkommer

Environmental Politics and Its Challenges

Kursen ges vårterminen 2019

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar

EnGendering International Development

Kursen ges vårterminen 2019

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin