Bioinformatisk strukturbiologi

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MB202

Huvudgrupp 1

Kompendier och utdelat material

Huvudgruppen saknar information.

Datorövningar

Strukturanalys. Sekvensdatabaser. Strukturdatabaser. Homologimodellering. Strukturförutsägelse.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin