Förstudie för examensarbete i industriell teknik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG276

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ytterligare litteratur bestäms av examinator i samråd med respektive ämnesgranskare utifrån förstudiens inriktning.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin