Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV129

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Delar av ovanstående kurslitteratur används i kursen och ytterligare textmaterial på omkring 100 sidor tillhandahålls i e-klassrummet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin