Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV160

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar och bokkapitel, max 100 sidor

Rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin