Personlig och professionell utveckling (termin 4)

2 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC144

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

  • Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela, Arbetsgruppens psykologi, 4., [omarb.] utg., Stockholm, Natur och kultur, 2005Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin