Bolagsstyrning, masterkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FE854

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

The literature consists of a compendium containing a selection of academic research articles.

  • Compendium, Department of Business StudiesObligatorisk (A selection of academic research articles.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin