Förvaltningsrättslig översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR112

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Ahola, Mikael, Offentlighet eller sekretess; Handläggning steg för steg, Senaste upplagaObligatorisk
  • Björkman, Ulla; Lundin, Olle, Kommunen och lagen: en introduktion, Senaste upplagaObligatorisk
  • Hydén, Håkan; Hydén, Therese, Rättsregler: en introduktion till juridiken, 6., [omarb. och utök.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011Obligatorisk (Alltid senaste upplaga gäller)
  • LagbokObligatorisk (Senaste upplaga)
  • Lundell, Bengt; Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt, Senaste upplagaObligatorisk
  • Lundell, Bengt; Strömberg, Håkan, Speciell förvaltningsrätt, Senaste upplagaObligatorisk
  • Material från institutionen, Instuderingsfrågor m m

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin