VFU I, förskollärare

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE210

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 200 sidor enligt lärares anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin