Patientcentrerad läkemedelsformulering

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FG012

Huvudgrupp 1

  • Wang, Binghe; Hu, Drug Delivery, Wiley, 2016Obligatorisk (Kapitel 15–25)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin