Genusteori

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5GN010

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteraturlista Genusteori

Litteraturlistan uppdateras inför varje hösttermin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart. Från och med höstterminen 2020 blir listan helt engelskspråkig.

Nyckeltexter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin