Ledarskap och coachning

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG296

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Annat material enligt lärares anvisning, ca 150 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin