Statskunskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK059

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Demokratins problem

  • Dahl, Robert A.; Shapiro, Ian, On democracy, Second edition, New Haven, Yale University Press, 2015Obligatorisk

Artiklar tillkommer

EnGendering International Development

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel.

Environmental Politics and Its Challenges

Litteraturen består av ett större antal vetenskapliga artiklar

Europeiska unionens politiska system

Artiklar tillkommer

Förvaltningspolitik

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

Genus och politik i jämförande perspektiv

Artiklar tillkommer.

Internationell politik

Artiklar tillkommer

Jämförande politik

Artiklar och klassiker tillkommer

Politisk teori

Artiklar tillkommer

Svensk politik

Artiklar kan tillkomma.

Metod

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin