Sensorisk analysteknik och produktutveckling

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HK035

Obligatorisk litteratur

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin