Global hälsa 1

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3PE145

Huvudgrupp 1

Kurslitteraturen bygger på rapporter från internationella organisationer och artiklar från vetenskapliga tidskrifter. All litteratur kommer att finnas tillgänglig online via universitetsbiblioteket eller på respektive organisations hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin