Molekylära mekanismer vid cancer

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3PA013

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

New course book, releases in June 2021

Molecular Biology of Cancer

Femte upplagan

Lauren Pecorino

ISBN: 9780198833024

Vetenskapliga artiklar och kompendier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin