Karaktärsdesign och representation

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SD060

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Orientalism in Modern Pop Culture. (2017). Prince of Persia. http://modernorientalism.weebly.com/prince-of-persia.html (1p)

Orientalism in Modern Pop Culture. (2017). Assassin's Creed. http://modernorientalism.weebly.com/assassins-creed.html (1p)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin