Sannolikhet och statistik DV

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MS321

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Rydén, Jesper, Stokastik för ingenjörer, 2., utök. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2015Obligatorisk
  • Kompendium, Matematiska institutionen

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin