Runkunskap

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV084

Litteratur

Texter

Ett trettiotal runinskrifter enligt följande lista (alla sidhänvisningar till Jansson 1984 om inget annat sägs).

Därtill kommer ca 5 inskrifter enligt lärarens instruktioner.

Urnordiska

Kylver (s. 11 ff.), Möjbro (s. 17 ff.), Rö (s. 19 f.), Tjurkö (s. 15 ff.), Istaby (s. 20 ff.).

Vikingatida

Ög 8 Kälvesten (s. 43 ff.), U 104 Ed (s. 49 ff.), Vg 181 Frugården (s. 58), Sigtunadosan (s. 59 ff.), G 134 Sjonhem (s. 66 ff.), Sö 179 Gripsholm (s. 69 ff.), Sm 101 Nävelsjö (s. 81 f.), U 539 Husby-Lyhundra (s. 88), U 258 Fresta (89 f.), U 225-226 Bällsta (s. 125 ff.), U 212 Vallentuna (s. 126 ff.), Vs 13 Badelunda (s. 130 f.), Gs 11 Järvsta, runstenen med stavlösa runor i Hög (i: Hälsingerunor. En hembygdsbok 1984, s. 14 ff.), DR 42 Jelling 2, NIyR 68 Dynna.

Medeltida

G 100 Lye (s. 97 f.), Sm 50 Burserydsfunten (s. 180), Vg 210 Salebyklockan, NIyR 648 Søndre Søstergården.

Dalrunor

Blybergsskålen (i: H. Gustavson & S.-G. Hallonquist, Runor i dalarna, 1985, s. 10).

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin