Runkunskap

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SV084

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Texter

Ett trettiotal runinskrifter enligt följande lista (alla sidhänvisningar till Jansson 1984 om inget annat sägs).

Därtill kommer ca 5 inskrifter enligt lärarens instruktioner.

Urnordiska

Kylver (s. 11 ff.), Möjbro (s. 17 ff.), Rö (s. 19 f.), Tjurkö (s. 15 ff.), Istaby (s. 20 ff.).

Vikingatida

Ög 8 Kälvesten (s. 43 ff.), U 104 Ed (s. 49 ff.), Vg 181 Frugården (s. 58), Sigtunadosan (s. 59 ff.), G 134 Sjonhem (s. 66 ff.), Sö 179 Gripsholm (s. 69 ff.), Sm 101 Nävelsjö (s. 81 f.), U 539 Husby-Lyhundra (s. 88), U 258 Fresta (89 f.), U 225-226 Bällsta (s. 125 ff.), U 212 Vallentuna (s. 126 ff.), Vs 13 Badelunda (s. 130 f.), Gs 11 Järvsta, runstenen med stavlösa runor i Hög (i: Hälsingerunor. En hembygdsbok 1984, s. 14 ff.), DR 42 Jelling 2, NIyR 68 Dynna.

Medeltida

G 100 Lye (s. 97 f.), Sm 50 Burserydsfunten (s. 180), Vg 210 Salebyklockan, NIyR 648 Søndre Søstergården.

Dalrunor

Blybergsskålen (i: H. Gustavson & S.-G. Hallonquist, Runor i dalarna, 1985, s. 10).

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin