Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

20 veckor

Litteraturlista, Förutbildning, 5PU010

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Muntlig färdighet och hörförståelse

Läsförståelse

Skriftlig framställning

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin