Att presentera och popularisera vetenskap

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5NS149

Litteratur

Observera att flera av böckerna finns tillgängliga som e-lån vid Uppsala universitetsbibliotek.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin