Cell- och molekylärbiologi

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3MU123

Huvudgrupp 1

  • Lodish, Harvey F., Molecular cell biology, Ninth edtion., New York, Macmillan International Higher Education, [2021]Obligatorisk

Utdelade laborationsanvisningar, seminarieuppgifter, målbeskrivning.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin