Förvaltningsrättslig översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR112

Huvudgrupp 1

  • Björkman, Ulla; Lundin, Olle, Kommunen och lagen: en introduktion, Senaste upplagaObligatorisk
  • Hydén, Håkan; Hydén, Therese, Rättsregler: en introduktion till juridiken, StudentlitteraturObligatorisk (Alltid senaste upplaga gäller)
  • LagbokObligatorisk (Senaste upplaga)
  • Lundell, Bengt; Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt, Senaste upplagaObligatorisk
  • Lundell, Bengt; Strömberg, Håkan, Speciell förvaltningsrätt, Senaste upplagaObligatorisk
  • Material från institutionen, Instuderingsfrågor m m
  • Strömberg, Håkan; Lundell, Bengt, Handlingsoffentlighet och sekretess, Trettonde upplagan, Lund, Studentlitteratur, [2019]Obligatorisk (Senaste upplaga gäller)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin