Förstudie för examensarbete i industriell teknik

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG276

Huvudgrupp 1

Litteratur till kursen

Ytterligare litteratur bestäms av examinator i samråd med respektive ämnesgranskare utifrån förstudiens inriktning.

Referenslitteratur

Dessa är exempel på bra litteratur för fördjupning.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin