Brottmekanik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TM114

Huvudgrupp 1

Handbook of Solid Mechanics, Hållfasthetslära KTH, 2010 (English Edition)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin