Hållbar utveckling och CSR

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG242

Huvudgrupp 1

Artiklar ca 200 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin