Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG284

Huvudgrupp 1

Litteraturen kommer att göras tillgänglig av institutionen vid kursstart

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin