Industritillämpat projekt i energiteknik

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TS313

Huvudgrupp 1

  • Tonnquist, Bo, Project management, Fifth edition, Stockholm, Sanoma Utbildning, [2021]Obligatorisk

Litteratur tillkommer som fastställs individuellt för varje studerande efter samråd med handledare.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin