Norska 1

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS135

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Cirka 10-15 texter från https://www.norgeshistorie.no/ som läses enligt lärarens anvisningar.

Språkexempel/skönlitteratur

  • Asbjørnsen, Peter Christen; Moe, Jørgen, Samlede eventyr, bind I - IV, Gyldendal Norsk forlag, 2000Obligatorisk (Materialet tillhandahålls av läraren.)
  • Kalvø, Are, Hyttebok frå helvete, Oslo, Kagge Forlag, 2019Obligatorisk

Ett urval kortare texter om ca 50 sidor enligt lärarens anvisning kan tillkomma

(tillhandahålls av läraren vid kursstart).

Ordböcker

Bokmålsordboka och Nynorskordboka

Norsk ordbok

Den norske akademis ordbok

Nostedts norsk-svenska ordbok

Norstedts norska fickordbok: norsk-svensk/svensk-norsk

Norstedts skandinaviska ordbok

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin