Ledarskap och coachning

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG296

Huvudgrupp 1

För kursen som ges på campus

Annat material enligt lärares anvisning, ca 150 sidor.

För kursen som ges på distans

Annat material enligt lärares anvisning, ca 150 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin