Fornisländska, fördjupningskurs

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5NS148

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Texter

Omkring 50 normalsidor ur en representativ isländsk saga. Förslag:

Text i översättning

  • Snorri Sturluson, Nordiska kungasagor, [Ny utg.], Stockholm, Fabel, 1992-1994 (Läses: Olav Tryggvessons saga eller Olav den heliges saga.)

Huvudgrupp 3

Två eddadikter som inte lästs i tidigare kurs, i första hand Völuspá och Volundarkviða. Lämpliga utgåvor:

Huvudgrupp 4

Återstoden av eddadikterna läses i översättning. Lämplig utgåva:

Läroböcker m.m.

Ordböcker

Referenslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin