Statskunskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK059

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Demokratins problem/ Problems of Democracy

  • Artiklar
  • Dahl, Robert A., On democracy, New Haven, Yale University Press, 1998
  • Democratization, Oxford, Oxford University Press, 2009
  • Phillips, Anne, The Politics of Presence, Oxford, Oxford University Press, 1998 (Kommentar: Phillips bok är också tillgänglig i en svensk översättning från Studentlitteratur med namnet Närvarons politik. Översättningen har dock stora språkliga brister varför vi avråder för att använda den svenska versionen av boken. Vidare finns den engelska versionen tillgänglig som e-bok på databasen Oxford Scholarship Online som man kommer åt gratis via universitetsbibliotekets hemsida.)

Politisk teori/ Political Theory

Svensk politik och förvaltning/ Swedish Politics and Public Administration

Internationell politik/ Studing World Politics in the 21st Century: Enduring & Contemporary Issues: International Politics

  • Articles (Betts, Richard K. (2001) The Delusion of Impartial Intervention. Available at Student Office.Fukuyama, Francis, (1998) 'Women and the Evolution of World Politics,' Foreign Affairs, Vol. 77, No. 5, pp. 24–40.Parker, Charles F. and Stern, Eric K. (2005) Bolt from the Blue or Avoidable Failure. Revisiting September 11 and the Origins of Strategic Surprise. Foreign Policy Analysis, Vol.1, No. 3, pp. 301–331. This article can be downloaded (PDF) at: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1743–8594.2005.00014.x Sagan, Scott D. (1996/97) Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of the Bomb, International Security 21 (3): 54–86. Download: http://www.jstor.org/stable/i323316Tickner, J. Ann (1999) 'Why Women Can't Run the World: International Politics according to Francis Fukuyama,' International Studies Review, Vol. 1, No. 3, pp. 3–11.)
  • Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, The globalization of world politics: an introduction to international relations, 4th ed., Oxford ; New York, N.Y., Oxford University Press, 2008
  • Kaldor, Mary, New & old wars: [organized violence in a global era], 2. ed., Cambridge ; a Malden, MA, 2006
  • Opportunities missed, opportunities seized: preventive diplomacy in the post-Cold War world, Lanham, Md., Rowman & Littlefield for the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, cop. 2000

Metod/ Methods

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin