Norska 1

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS135

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Diverse kortere tekster

I tilegg till disse tekstene leser studentene et utdrag av Syden av Are Kalvø.

Dessuten minst to valgfrie skjønnlitterære bøker, till sammen minst 500 normalsider, minst to ulike forfattere, minst en bok på hver målform.

Ordbøker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin