Är programmet rätt för dig?

Simon, student.

Möt en student på programmet

Namn: Simon Karlernäs
Från: Uppsala

Jag tyckte det verkade spännande att få större förståelse för hur humanistisk forskning påverkas av den digitala utvecklingen.

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Jag tycke att utbildningen lät väldigt intressant då jag tidigare studerat historia och ABM-programmet med inriktning på musei- och kulturarvsvetenskap. Med andra ord har jag ett stort intresse för humanistiska ämnen och jag tyckte det verkade spännande att få större förståelse för hur humanistisk forskning påverkas av den digitala utvecklingen. Att det var ett tvärvetenskapligt program med brett fokus på både teoretiska och praktiska kunskaper kändes också lockande och användbart inför framtiden!

Vad var det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är nog att man kan träffa så mycket intressanta och roliga människor som alla har kommit hit för att plugga. Studentnationerna erbjuder ett sammanhang där det är lätt att engagera sig i något man tycker är kul. Utöver det tycker jag också att nivån på undervisningen är hög på universitet.

Vad var mest utmanande?
– Jag skulle säga att skrivandet av masteruppsatsen var det mest utmanade under utbildningen eftersom det kräver ett strukturerande och planerande under en så lång tid där det är lätt att bli isolerad med arbetet. Man hinner stöta på många hinder under vägen, så jag är glad att jag kom igång med tänkandet och skrivandet direkt när kursen startade så att jag hade marginaler för när saker tog längre tid än planerat. Jag hade också en kontinuerlig kontakt med min handledare under arbetet vilket underlättade mycket!

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet är jättekul! Jag tycker verkligen man ska ta tillvara på de många möjligheterna det finns att engagera sig i något man tycker är kul genom nationerna, hålla utkik efter aktiviteter och träffa nya människor. Det ger ett välbehövligt avbrott i studierna.

Vad var ditt mål med utbildningen?
– Det var att fördjupa min kompetens vad det gäller att använda digitala metoder och verktyg inom humanistisk forskning och att få en större förståelse för hur dessa metoder och verktyg kan hjälpa oss att ställa nya frågor men samtidigt också få en inblick i vilka utmaningar som finns. Till sist vill jag kunna använda mig av de nya kunskaperna i en framtida yrkesroll.

Vad gör du idag?
– Jag arbetar som arkivassistent på institutet för språk och folkminnen (Isof).

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Man bör vara beredd på ett program där man får bred kunskap med avstamp i flera olika discipliner, och hela tiden med en humanistisk grund. Särskilt i skrivandet av masteruppsatsen kan man rikta in sig på sitt specifika intresse och dra nytta av de olika metoder och verktyg man har fått bekanta sig med under programmets gång. Som student har man också möjlighet att delta i olika workshoppar och evenemang med fokus på digital humaniora. Det kan vara ett utmärkt tillfälle att exempelvis lära sig mer om ett specifikt datorprogram eller bara prata med organisatörerna.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Botaniska trädgården, stadsskogen, och Uplands nation.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Det måste nog vara Valborg.

Var finns den bästa studieplatsen?
– Carolina Rediviva.

Hösten 2021

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin