Är programmet rätt för dig?

Röster om programmet

Lyssna till programansvarig och studenter vid programmet. Vad får man lära sig inom programmet, och varför valde dem att söka det?

Jonas, student.

Möt en student på programmet

Namn: Jonas Bergman
Från: Stockholm

Jag ser programmet som en bra språngbräda som kommer ge mig stora möjligheter att göra intressanta karriärval framöver.

Varför valde du att läsa det här masterprogrammet?
– Alla branscher, världen över, påverkas av klimatförändringarna och jag är övertygad om att kunskap inom hållbar utveckling kommer att bli eftertraktat oavsett var och med vad jag väljer att arbeta framöver. För mig var det logiskt att stärka min akademiska profil med en master inom hållbar utveckling. Jag ser programmet som en bra språngbräda som kommer ge mig stora möjligheter att göra intressanta karriärsval framöver.

Vad har du för studiebakgrund?
– Jag har min kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm, där min inriktning var nationalekonomi. Som komplement till ekonomistudierna har jag läst fristående kurser i statskunskap, förnybar energi och språk. Mellan min kandidat och master har jag bland annat arbetat på Sveriges ambassad i Buenos Aires samt med mediekommunikation i Stockholm.

Vad är det bästa med att studera ett internationellt program?
– Eftersom de ämnen vi studerar är globala frågor som påverkar människor världen över är det min övertygelse att det är avgörande att försöka få insikt i så många olika perspektiv som möjligt. Att studera ett tvärvetenskapligt program med studenter med helt olika bakgrund och erfarenhet ser jag som en otrolig möjlighet. Dessutom är min ambition att arbeta internationellt.

Vad har du för karriärsmål efter utbildningen?
– Hållbar energiförsörjning samt vattenresurshantering är de specifika områden inom hållbar utveckling som intresserar mig mest. Min förhoppning är därför att kunna arbeta inom något av dessa områden efter jag är klar med masterutbildningen, gärna utomlands.

Våren 2023

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin