Masterprogram i läkemedelsmodellering

120 hp

Studieplan, FPM2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FPM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 4 juni 2015

Termin 1

Period 1

Termin 2

Farmaceutisk bioinformatik 7,5 hp

Termin 3

Valbara kurser omfattande totat 15 hp.

Hälsoekonomiska utvärderingar 7,5 hp

Termin 4

Masterprojekt 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin