Masterprogram i läkemedelsmodellering

120 hp

Studieplan, FPM2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FPM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 3 mars 2016
Diarienummer
2016/376

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Hälsoekonomiska utvärderingar 7,5 hp

Period 2

Valbara kurser omfattande totalt 15 hp.

Termin 4

Masterprojekt 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin