Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling – Hållbara naturbaserade destinationer

60 hp

Studieplan, THD2N, HALL

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THD2N
Inriktningskod
HALL
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin