Masterprogram i fysik – Geofysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, GEOF

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
GEOF
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Alternativ för student som läst kurserna ovan inom Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik:

1GV004 ges endast på svenska.

Period 2

Alternativ för student som läst kurserna ovan inom Kandidatprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik:

1GV004 ges endast på svenska.

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1GE038 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Period 2

Kursen 1FA357 ges endast udda år.

Termin 4

Period 3

Period 4

Övriga kurser som kan läsas under valfri period:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin