Elektromagnetisk geofysik

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE057

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna avancerade kurs introduceras du till olika elektromagnetiska metoder som används för studier av såväl ytnära som djupa delar av jordskorpan och övre manteln. Du lär dig vilken information som kan erhållas om olika geologiska och hydrologiska målstrukturer med hjälp av elektromagnetiska metoder till exempel inom grundvattenprospektering, hållbar utvinning av mineraler och förnyelsebar energi. Den teoretiska grunden för elektromagnetiska prospekteringsmetoder betonas.

Analytiska lösningar av Maxwell-ekvationerna härledes för olika källor och skiktade jordmodeller. 2D- och 3D-modeller beskrivs med hjälp av finita element-, finita differens- eller integralekvationsmetoder. Jordens respons för plana vågor används för att estimera fördelningen av elektrisk ledningsförmåga i jorden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin