Masterprogram i fysik – Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori

120 hp

Studieplan, TFY2M, TEOR

Kod
TFY2M
Inriktningskod
TEOR
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA160, 1FA587, 1FA158, 1FA570 och 1FA227.

Termin 1

Period 1

Övriga valbara kurser denna period:

Kursen 1FA160 ges bara udda år.

Period 2

Termin 2

Period 3

Övrigt valbara kurser denna period:

Period 4

Kursen 1FA158 ges endast udda år.

Övriga valbara kurser denna period:

Kursen 1FA227 ges endast jämna år.

1FA597 väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Övriga valbara kurser denna period:

Period 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin