Barnmorskeprogrammet

90 hp

Studieplan, MBM2Y

Kod
MBM2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 17 januari 2023
Diarienummer
MEDFARM 2022/2169

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Alternativ till självständigt arbete om 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin