Masterprogram i management, kommunikation och IT

120 hp

Studieplan, SMK2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SMK2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 december 2012
Diarienummer
SAMFAK 2012/156, Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Masteruppsats 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin