Masterprogram i utbildningsvetenskap – Utbildningssociologi

120 hp

Studieplan, UUV2M, USOC

Kod
UUV2M
Inriktningskod
USOC
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 26 augusti 2013
Diarienummer
UTBVET 2013/70

Termin 1

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet Utbildningssociologi, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Utbildningssociologi, varav ett examensarbete om minst 15 hp.

Programmet består av valfria kurser

Termin 2

valfria kurser

Termin 3

valfria kurser

Termin 4

valfria kurser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin