Artidentifiering för naturvårdare - svampar, lavar och mossor, 3 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 28 augusti 2023

  Slutdatum: 30 oktober 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-17002 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs:

  Kursen ges på distans med online-föreläsningar, samt egna fältbesök med uppföljning online. Kommunikation under kursen sker via kursens sida på lärplattform och med e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. En obligatorisk skogsexkursion planeras att hållas i Uppsalas närhet under helgen 16-17 september 2023.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 1

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 27 juli 2023 – 27 augusti 2023

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp biologi, miljövetenskap eller biogeovetenskap, eller en kombination av biologi, geovetenskap och miljövetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 7250 kr

Studieavgift, totalt: 7250 kr

Om kursen

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom naturvård och miljövård eller de som vill meritera sig för sådant arbete. Vi kommer att fokusera på hur man identifierar våra viktigaste svampar, lavar och mossor i olika typer av skogsmark utifrån ett naturvårdsperspektiv. Däribland ingår så kallade signalarter, men även en del rödlistade arter och andra arter som är viktiga för att förstå skogens tillstånd.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Gustaf Granath

E-post: gustaf.granath@ebc.uu.se