Bevarandegenetik för naturvårdare, 3 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Eftermiddag, 25 %, Distans

  Startdatum: 18 januari 2023

  Slutdatum: 10 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-67008 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Undervisningen sker online via Zoom, e-post, och via kurshemsida på lärplattformen Studium. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Föreläsningar och lärarledda delar ligger på onsdag eftermiddag. Du kan genomföra övningar på valfri tid under veckan. Vi erbjuder frivilliga hjälpsessioner en eftermiddag i veckan.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 4 januari 2023 – 17 januari 2023

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp biologi, miljövetenskap eller biogeovetenskap, eller en kombination av biologi, geovetenskap och miljövetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 7250 kr

Studieavgift, totalt: 7250 kr

Om kursen

Många av Sveriges arter minskar starkt och på regional nivå är många arter på väg att helt försvinna. Bevarandeåtgärder som reintroduktioner och förstärkningar av populationer blir därför allt mer aktuella, men hur kan man på bästa sätt genomföra detta?

Kursen belyser hur man i praktiken kan genomföra räddningsåtgärder för hotade arter, med tanke på både demografiska och genetiska problem hos små populationer. Metoder inkluderar till exempel reintroduktioner och kontrollerade korsningar mellan populationer för att motverka inavel och förlust av genetisk mångfald. Vi tar också upp hur man kan använda generell kunskap om arters livshistoria och habitat för att tänka bevarandegenetiskt, även utan genetiska data. Kursen tar också upp nya metoder för genetisk övervakning i fält, som eDNA.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Nina Sletvold

E-post: nina.sletvold@ebc.uu.se