Programmering för ämneslärare, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-11001 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 28 juli 2022 – 5 september 2022

 • VT 2023, 33 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-61001 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 15 december 2022 – 23 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4/Matematik D

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Om kursen

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • analysera enklare problem samt designa och förklara lösningar
 • formulera en strategi för att hantera större problem
 • arbeta med grundläggande datastrukturer såsom listor av olika slag
 • systematiskt söka efter, tolka och förstå fel som uppstår
 • behärska de vanligaste primitiverna i imperativa programspråk, bland annat Java
 • behärska grunderna i god programkonstruktion i bland annat en objektorienterad programmeringsstil
 • överföra tidigare kunskaper till ett nytt programmeringsspråk
 • läsa, bedöma och göra smärre ändringar i stora förelagda program
 • återanvända kod som konstruerats av andra
 • anta olika roller i en programmeringsprocess
 • övergripande kunna förklara principerna för hur en dator är uppbyggd och arbetar
 • reflektera över det egna lärandet i programmering.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

E-post: info@it.uu.se